МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

МИТНИЧЕСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Експертиза и услуги

Лицензиран митнически агент от Април 2002 г.

  • Стандартни операции по внос/износ/транзит
  • Митнически операции за временно и митническо складиране
  • Безмитен внос
  • Временен внос
  • Всички видове стоки, включтелно:

- стоки и технологии с възможна двойна употреба

- стоки на разрешителен режим по внос

- хуманитарна помощ

- продукти за учебни и научни цели

- лични вещи

- други

  • Банкова гаранция за транзит
Trucks

ДРУГИ УСЛУГИ