ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

Експертиза:

Изследване изпълнимостта и бюджетиране на целия проект.

Изпълнение и координиране на всички поддоставчици.

Кандидатстване и получаване на всички необходими документи и разрешителни за превоз.

Подаване документи за необходимите разрешителни за обмитяване.

Trucks

Организация на:

  • Морски превоз
  • Авто превоз
  • Речен превоз
  • Обработка на пристанище
  • Превоз от пристанище до обекта
Trucks

ДРУГИ УСЛУГИ