Корабно агентиране

Корабно
агентиране

Експертиза и услуги

  • Всички Български морски пристанища - Пристанище Варна Изток, Пристанище Варна Запад, Пристанище Леспорт, Пристанище ПЧМВ, Пристанище Бургас Изток, Пристанище Бургас Запад, Пристанище КРЗ Бургас, Рибно Пристанище Бургас, Фериботен Комплекс Варна, Пристанище Балчик, Пристанище Одесос ПБМ и всяко друго българско морско пристанище.
  • 24 часа SHINC
  • Сухи и течни товари и кораби за ремонт
  • Товари с клас по IMO, включително и клас 1 по IMO
  • Всички допълнителни услуги:

- снабдяване с гориво (бункероване)

- снабдяване с прясна вода

- снабдяване с хранителни и технически продукти

- малки ремонти

- сертификати

- "cash to master"

- смяна на екипаж и репатриране

- други

Trucks

ДРУГИ УСЛУГИ