Спедиция през пристанище

СПЕДИЦИЯ
ПРЕЗ
ПРИСТАНИЩЕ

Експертиза и услуги

  • Всички Български морски пристанища - Пристанище Варна Изток, Пристанище Варна Запад, Пристанище Леспорт, Пристанище ПЧМВ, Пристанище Бургас Изток, Пристанище Бургас Запад, Пристанище КРЗ Бургас, Рибно Пристанище Бургас, Фериботен Комплекс Варна, Пристанище Балчик, Пристанище Одесос ПБМ и всяко друго българско морско пристанище.
  • 24 часа SHINC
  • Сухи и течни товари
  • Стандартни операции по внос / износ 
  • Транзитни товари
  • Претоварни операции  камион / контейнер / вагон / кораб
  • Контейнеризация и Деконтейнеризация
Trucks

ДРУГИ УСЛУГИ