СКЛАДИРАНЕ

СКЛАДИРАНЕ

Складиране на товари

 • строителни материали
 • химически продукти
 • метали
 • консервирани продукти
 • замразени (хладилни) товари
 • и други

Услуги

 • Временно складиране
 • Складиране под митнически контрол
 • Транзитни операции
 • Смяна на собственост
 • Консолидиране и дистрибуция

ДРУГИ УСЛУГИ