Морски Транспорт

Морски
Транспорт

Конвенционални товари

 • Превози на генерални товари по цял свят
 • Без ограничения в количеството и размера на товара
 • Проектни товари, извънгабаритни товари, тежки и нестандартни товари
 • Товари с клас на опасност по IMO, включително и IMO  1 карга
Trucks

Контейнеризирани товари

 • Full container loads (FCL) to/from all over the world
 • Less container loads (LCL)
 • Превоз на контейнера по шосе или по железница преди или след морския превоз
 • Седмични отплавания
 • Доставки от врата до врата
 • Мутли-модален транспорт
 • Всички видове контейнери – стандартни  20'/40' контейнери, хай кюб, опън топ, флат рак, платформи, хладилни и т.н.
 • Всички видове товари, включително с клас на опасност по IMO, лични вещи, хуманитарна помощ и т.н.
 • Контейнеризация и деконтейнеризация, претоварване
 • Проследяване на доставката
Trucks

ДРУГИ УСЛУГИ